Van crisis naar herstel

In 2020 is ons overduidelijk gebleken dat de Coronacrisis roept om een adequaat en daadkrachtig plan van aanpak om de binnenstad er na de crisis bovenop te helpen. Naast het ondersteunen van de ondernemers in de stad, hebben wij 2020 ook aangegrepen om extra middelen aan te vragen bij gemeente en provincie, om de slagkracht van onze uitvoeringsorganisatie te vergroten en daarmee een herstelplan uit te werken en in gang te zetten.
Wij hebben de al ingezette transformatie van ‘place to buy’ naar ‘place to meet ‘ in 2020 in een hogere versnelling gezet en acties en projecten uit het herstelplan in ons jaarlijkse uitvoeringsprogramma geïntegreerd. Zo blijven onze reguliere uitvoeringsagenda en de herstelagenda elkaar voeden. Van de gemeente hebben wij het vertrouwen gekregen om samen met onze achterban en stakeholders het herstelplan verder uit te werken en tot uitvoering te brengen.

Onze resultaten in 2020 per deelgebied

Bereikbaarheid en Parkeren

Cultuur en Evenementen

Innovatie en Collectief

Openbare ruimte

Ruimtelijke ontwikkeling

Marketing & Communicatie