Innovatie en collectief

De beperkende maatregelen vanwege de Coronacrisis en de gevolgen voor de ondernemers waren in 2020 bepalend voor de overlegagenda van onze werkgroep Innovatie en collectief. Dankzij onze hoge organisatiegraad en brede betrokkenheid van diverse stakeholders in de stad, konden we snel reageren op actualiteiten en inspelen op hulpvragen en behoeften van ondernemers.

Mede dankzij steun van Stichting Ondernemers Fonds Arnhem en gemeente Arnhem hebben wij met acties, campagnes en directe ondersteuning, zoals een gratis, lokale bezorgdienst, de gevolgen van de Coronacrisis voor de binnenstad enigszins kunnen verlichten.

Straatvertegenwoordigers

De in 2017 opgezette structuur van straatvertegenwoordigers hebben wij in 2020 geprofessionaliseerd en geïntensiveerd. Van 3 á 4 bijeenkomsten per jaar zijn wij naar een wekelijkse (online) sessie met straatvertegenwoordigers en andere geïnteresseerde ondernemers gegaan, om nog beter informatie en kennis uit te wisselen en sneller te reageren op zowel positieve als negatieve zaken in de binnenstad. De straatvertegenwoordigers hebben wij nog beter met elkaar in contact gebracht en hun rol en functie concreter benoemd.

Digitale binnenstad

Om de lokale ondernemers en economie te ondersteunen en om de aandacht van de ‘fans’ van de binnenstad vast te houden, hebben wij begin juni 2020 de digitale binnenstad gelanceerd,. Een online ‘etalage’, waarin het aanbod van de stad wordt gepresenteerd en de ondernemers toch hun product en de verhalen daarbij onder de aandacht van het publiek konden (en kunnen) houden. Prominent op de voorgrond staan 80 typisch Arnhemse ondernemers uit retail, horeca en cultuur. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal over hun bedrijf en prijzen de producten aan waar ze echt trots op zijn. Deze ondernemers zijn geselecteerd in samenspraak met ondernemersvereniging City Centrum Arnhem. Mede dankzij financiële steun van SOFA is dit project succesvol gerealiseerd.

image_6483441(3)_small

Gastvrije binnenstad

In 2020 hebben wij vanwege de Coronacrisis ons driejarig programma ‘De gastvrije binnenstad’ anders ingevuld dan gepland. Samen met ondernemers, inwoners, gemeente en het regionaal bureau voor toerisme investeren wij sinds 2018 in een gastvrije omgeving en goede informatievoorziening én vooral ook in mensen. In 2020 zou ‘gastvrijheid in ons DNA’ moeten zitten, volgens ons programma. Maar het liep anders; ‘gastvrijheid’ betekende in 2020 vooral het bieden van een veilige winkelomgeving en het combineren van een ‘hartelijk welkom’ met heldere gezondheidsinstructies. Samen met onze projectpartners, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Citymarketing Arnhem en gemeente Arnhem, overwegen wij om het gastvrijheidsprogramma te verlengen tot en met 2021.

Het A-Team cityhosts

In mei 2020 gingen onze cityhosts voor het eerst de straat op als ‘A-Team’; een groep vrijwilligers die bezoekers aan de binnenstad welkom heten en ze informeren over veilig winkelen, routes om drukte te vermijden, consumentenacties en bezienswaardigheden. Dit initiatief komt oorspronkelijk voort uit ons gastvrijheidsprogramma en wordt professioneel begeleid door een coördinator. Het A-Team is meerdere malen actief geweest in 2020, met name tijdens piekmomenten in bezoekersaantal en op drukke plekken in de binnenstad. Het gaf bezoekers aan de binnenstad een welkom gevoel en op een positieve manier een reminder aan de Coronaregels.

chainels_screenshot_small

Chainels

Chainels is ons online communicatieplatform. Doel is om alle stakeholders in onze binnenstad te bereiken en te betrekken. Via Chainels gaan wij de dialoog aan met nieuws, uitnodigingen, enquêtes, waarschuwingen en evenementen. Ook biedt het de mogelijkheid om direct in contact te komen met de community. In 2020 hebben wij het kanaal ‘Coronavirus COVID 19’ toegevoegd, om specifiek berichten te delen over dit onderwerp.

In 2020 telde de Chainels-community van Arnhem in totaal 694 bedrijven/organisaties en 881 gebruikers, waarvan meer dan 60% actief berichten leest en/of reageert:

Wij monitoren Chainels en verwelkomen continu nieuwe gebruikers. Bedrijven of organisaties melden zich aan via onze website en krijgen vervolgens een activatielink toegestuurd om een account aan te maken. Uit de accountgegevens wordt direct een bedrijfspagina gegenereerd op www.binnenstadarnhem.nl. Hierdoor zijn de bedrijven en winkels op onze website ook vindbaar en zichtbaar.

Dit Is PAS Arnhem - Pluim

In 2020 hebben wij vol ingezet op meer acceptanten van de Dit Is PAS Arnhem cadeaukaart en het stimuleren van het winkelen bij lokale ondernemers en bestedingen bij lokale horeca en cultuurinstellingen. Mede dankzij de financiële steun van SOFA hebben wij een promotiecampagne gerealiseerd, waarbij wij de DIPA cadeaukaart hebben gepositioneerd als een pluim voor ieders persoonlijke ‘held’ in de Coronatijd. Ook ontvingen bestellers van de DIPA cadeaukaart gratis het Time to momo Arnhem boekje, met een winkelwaarde van € 15,00 en kon men een zomerarrangement winnen van het fictieve reisbureau ’t Grûne Hert, tijdens de ‘Zomer in Arnhem’ campagne van Citymarketing Arnhem. Om het aantal acceptanten vast te houden en te vergroten hebben we drie maanden gratis deelname aangeboden aan huidige en nieuwe acceptanten, mede in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en CCA.

eindejaarscampagne_dipa_small

Resultaten DIPA cadeaukaart 2020:

  • 70 acceptanten in retail, horeca, cultuur en zorg

Totaal aan verkochte cadeaukaarten in 2020:

  • € 143.250,00 Arnhem Giftcard
  • € 135.675,00 Mantelzorgcompliment
  • € 278.925,00 Totaal

Totaal uitgegeven door gebruikers in 2020:

  • € 22.100,00 Arnhem Giftcard
  • € 170,00 Hé Komaan campagne (parkeeractie)
  • € 100.270,00  Mantelzorgcompliment
  • € 122.370,00 Totaal
grootwinkelbedrijven_small

Grootwinkelbedrijven

In 2020 hebben 40 landelijke grootwinkelbedrijven samen met INretail het initiatief genomen om binnen 13 gemeenten het gesprek aan te gaan om de sterk teruggelopen bezoekersaantallen en omzetten in de grote binnensteden positief te beïnvloeden. In onze binnenstad heeft dat geleid tot een hernieuwde aansluiting van grootwinkelbedrijven bij ons platform. Via lidmaatschap van ondernemersvereniging CCA en invulling van de bestuurszetel Grootwinkelbedrijven Arnhem is deze groep retail-ondernemingen van veelal landelijke ketens weer betrokken bij hetgeen in onze binnenstad speelt. Zij zullen onder meer een rol gaan spelen in ons strategisch meerjarenplan en onze uitvoeringsagenda, maar praten ook mee over bijvoorbeeld gezamenlijke publiekscampagnes, openingstijden en parkeertarieven in de binnenstad.