Openbare ruimte

In 2020 zijn wij gestart met een wekelijks (online) overleg met ondernemers, straatvertegenwoordigers, branche organisaties en gemeente ambtenaren, over diverse actuele zaken die in de openbare ruimte van de binnenstad spelen.

Met name tijdens de lockdown-perioden en vanwege de beperkende maatregelen, bleek er behoefte om snel zaken af te stemmen, problemen op te lossen en onveilige situaties in kaart te brengen. Vanuit dit overleg hebben wij onder meer effectieve middelen in kunnen zetten om ondernemers en bezoekers continue te wijzen op eigen gedrag en verantwoordelijkheid m.b.t. gezondheid en veilig winkelen tijdens de Coronacrisis.

Coronaproof inrichting van de stad

Wij hebben het initiatief genomen om de binnenstad ‘Coronaproof’ in te richten door onder meer opvallende 1,5 meter signing, aanduiding van veilige looproutes en instructies. Ons uitgangspunt: een veilig en gastvrij winkelgebied bieden en bezoekers spreiden in tijd en ruimte.

Vloerstickers in drukke winkelstraten duiden looproutes aan en bij grotere winkels de locatie en richting van wachtrijen. Digitale LED-schermen wezen in meerdere talen bezoekers op de maatregelen. Onze A-team Cityhosts werden op drukke punten ingezet om alternatieve routes te promoten en publiek te wijzen op de veiligheid- en gezondheidsmaatregelen. De spandraden boven de straten hebben we gebruikt om de stad vol te hangen met ‘hart-onder-de-riem‘  T-shirts. Deze opvallende actie werd door velen gewaardeerd en haalde zelfs het landelijke nieuws.

Telpunten

Samen met retailadviesbureau Bureau RMC hebben wij op 10 locaties in de binnenstad elektronische telpunten ingericht. Deze telsensoren meten via wifisignalen van mobiele apparaten, geheel anoniem, het aantal bezoekers in de stad. Zo krijgen wij meer inzicht in het aantal unieke bezoekers, hun verblijfstijd en daarmee de lokale koopkracht of hoe de drukte in de binnenstad zich ontwikkelt. Wij hebben ondernemers in de stad bereid gevonden om een sensor te laten installeren. In 2021 is het netwerk van telpunten operationeel en kunnen we de eerste data uitlezen.

grafitti-verwijderen-gevelmeesters1_small

Gevelreiniging

Onze werkgroep Openbare Ruimte heeft zich in 2020 opnieuw sterk gemaakt voor het tegengaan van verrommeling van onze binnenstad. Zo hebben wij een vervolg gegeven aan het laten verwijderen van graffiti, uitgevoerd door de firma Gevelmeesters. Het structureel verwijderen van graffiti en andere vervuiling op gevels en muren is verder geprofessionaliseerd en uitgebreid en de aanmeldingen van ondernemers gestroomlijnd. De stad is zichtbaar minder vervuild en daardoor aantrekkelijker voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

Lichtplan

Verlichting

Sfeervolle verlichting speelt een belangrijke rol in de aantrekkingskracht van een binnenstad en het gevoel van veiligheid. Wij hebben de sfeerverlichting begin 2020 langer laten hangen en in het najaar ook eerder laten plaatsen. Dit om wat verlichting te brengen tijdens de Coronacrisis.

In 2020 is gestart met de uitvoering van het Lichtplan Binnenstad Arnhem, dat wij samen met de gemeente Arnhem en ontwerpbureau Atelier Lek hebben opgesteld. Het lichtplan omvat een nieuwe huisstijl voor straatverlichting, wandverlichting en het aanlichten van iconische gebouwen en de verdeling van verschillende soorten verlichting over de binnenstad en de plaatsing van armaturen. Onze binnenstad wordt door een uitgekiend verlichtingsplan een stuk sfeervoller en veiliger.

In gesprek met de gemeente hebben wij verder ook de kansen besproken omtrent duurzaamheid, technische mogelijkheden en innovaties met sensortechniek van en in armaturen. De nieuwe armaturen realiseren een energiebesparing van ruim 50%! Onze wensen  om verlichtingsniveau op afstand te kunnen regelen, het voorkomen van lichthinder voor bewoners, de mogelijkheid om iets met lichtkleur te kunnen doen en het aansluiten van de sfeerverlichting op het openbare kabelnet worden in 2021 verder verkend.

feestaardvarken_small

Feestaardvarken

Één van de meest markante  ‘landmarks’ van onze binnenstad is het Feestaardvarken op het Bartokplein. Een cadeau van Burgers’ Zoo, dat het beeld in bruikleen gaf aan de stad ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag  in 2013. Het beeld zal binnenkort verdwijnen van deze locatie, omdat er woningbouw en nieuwe winkels gepland zijn. Wij hebben er bij gemeente Arnhem herhaaldelijk voor gepleit om het bekende, opvallende kunstwerk én speelplek voor kinderen te behouden voor de binnenstad. Wij zullen onze stem voor een nieuwe locatie van het Feestaardvarken ook zeker laten spreken, als het kunstwerk na een opknapbeurt weer een nieuwe bestemming krijgt.

Vergroening binnenstad

In 2020 hebben wij de uitvoering van het Groenplan (2017) geëvalueerd samen met de gemeente en betrokken stadspartners. In totaal zijn er in drie jaar tijd bijna 300 groenelementen geplaatst, van boombak tot geveltuin. Vanuit de gemeente is uitdrukkelijk aangegeven dat zij verdere inspanningen van onze werkgroep toejuicht. Daarop zijn wij gaan brainstormen over ‘groter groen’, zoals bomen in de binnenstad, maar ook verticale tuinen, combinatie van muurschilderingen, kunst en groen, zelfregulerende bewateringssysteem etc. In 2020 hebben wij ideeën verwoord in een plan, waarvoor budget wordt gezocht voor de verdere uitwerking en uitvoering. Het thema leeft en sluit naadloos aan op de identiteit die Arnhem wil uitstralen.